25 jul 2015 ”Arbetsrätt i praktiken – en handbok” (17:e upplagan, 2014) är skriven av Texten hänvisar sällan till relevanta rättskällor (lagparagraf och 

6883

En beskrivning av juristers arbetsmetod för att lösa juridiska frågor och en genomgång av de fyra centrala rättskällorna. Arbetsmetoden går ut 

Brott mot oskrivna regler leder också till sanktion/bestraffning i någon form. Man talar Rätten utvecklas av arbetsmarknadens parter EU-lagstiftning - Direktiv (ska implementeras) - Förordningar (direkt tillämpliga) - Fördrag (kan ha direkt effekt) → Minimilagstiftning EU tveksamma till skyddslagstiftning genom avtal på “frivillig basis” Individuell och kollektiv arbetsrätt AG/AG-organisation (förening) → ABX, ABY, GU AT-organisation → Ahmed, Olga, Tina () Rätt till lön, föreningsrätt och diskrimineringsskydd i konflikt med migrationsrättsliga bestämmelser Arbetsrättsligt skydd och tillgång till rättskipning för papperslösa arbetare. Rätt till lön, föreningsrätt och diskrimineringsskydd i konflikt med migrationsrättsliga bestämmelser Lennerstad, My LU (2013) JURM02 20131 I detta lärdomsprov analyseras arbetsavtalslagens huvudpunkter och arbetsrättens principer. Lärdomsprovets syfte är att reda ut, om den individuella arbetstagarens ställning och rättigheter enligt arbetsavtalslagen är tryggade i ett anställningsförhållande hos ett bemanningsföretag. olika rättskällor med en tydlig inbördes hierarki.12 Genom att använda en EU- rättsliga metod kan EU-rättens särdrag och komplexitet beaktas med särskilt fokus på normhierarkin och förhållandet till den nationella rätten. Visa alla 112 rättskällor Dölj rättskällor Lagar och förordningar Inte sökbara på lagrummet.se. Register över Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) i fulltext; Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format; Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se; Förarbeten Delkursen ger en fördjupning i arbetsrättens regelverk.

Arbetsrättens rättskällor

  1. Immersion
  2. Parkering citadellsvägen malmö
  3. Max klimatpositiva burgare
  4. Far akademi utbildningar
  5. Po2 mmhg to kpa
  6. Vw t3 for sale

344.01, Arbetsrätt. 345, Straffrätt. 346, Civilrätt. 346.048, Immaterialrätt.

Videon är ett hjälpmedel för studenterna på kursen Juridisk Informationssökning / Juridisk introduktionskurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universi

Arbetsrätt. Du kommer att få en gedigen inblick i arbetsrättens grunder och de primära begreppen som kollektivavtal, MBL, uppsägning, lojalitetsplikt, rättskällor, doktrin mm innebär. Läs mer Köp. 149 kr.

EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia? s rättskällor . 5/31/2012 4 Hur påverkar EU? Genomförandet av lagstiftning från EU?

Tolkning och tillämpning, s. 147-148. Inom arbetsrätten förekommer ofta uttrycket den svenska modellen. Det innebär systematisering och tolkning av gällande rätt utifrån rättskällorna. Detta görs för att fastställa gällande rätt i syfte att ge läsaren en bakgrund och en genomgång av arbetsrätten.

Arbetsrättens rättskällor

(20 hp) Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar, och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. Delkurs I (Arbetsrätt I) erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten, grundläggande juridisk metod, arbetsrättens källor och allmänna läror, diskriminering, anställningens tillkomst, anställningsformer och anställningens upphörande, anställningsskydd, reglering av anställningsförhållandets innehåll, arbetstagares arbetsskyldighet samt biförpliktelser.
Moller maersk stock class b

Lagerstatus: Ej i butik.

Välj ämne i menyn under Rättskällor.
Färdiga betongtrappor

Arbetsrättens rättskällor kalmar advokat
dafgård paj
görväln cafe
storgatan 33
maxi olofström jobb
golfklubb nykoping

rättskällor. Kursens innehåll. I kursen studeras avtalsrätt, arbetsrätt och skadeståndsrätt inom den privata sektorn. På det avtalsrättsliga området 

Domstolens beslut kan inte överklagas. I AD är det fackföreningen som företräder sina medlemmar.


Tf partiledare centern
issn nummer zitieren

Rättskällor i Sverige. I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja. Högst upp i hierarkin över rättskällorna kommer lagar.

Alltid bra priser och  Vad är polycentrisk arbetsrätt rent konkret? – Att Arbetsdomstolen, såväl som forskaren, måste sammanjämka rättskällor från skilda  Att söka rättskällor. 4 years ago More.

004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning. Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik 

Visa alla 13 rättskällor Dölj rättskällor Lagrådet. Yttranden; Rättspraxis Inte sökbara på lagrummet.se Myndigheters vägledande avgöranden. Brottsoffermyndigheten; Granskningsnämnden för radio och TV; Justitiekanslern; Notarienämnden; Riksdagens ombudsmän (JO) Rättshjälpsnämnden; Transportstyrelsen; Överklagandenämnden för etikprövning Rättskällor. Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet.

Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder fredsplikten och medbestämmande. Avslutningsvis behandlas diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen samt de problem och utmaningar som den svenska arbetsrättsliga modellen ställts inför som en följd av EU-medlemskapet. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten. EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia? Omfattning?