KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen. BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post

982

KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Uterum Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc).

Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Bygglovskontoret har tagit fram mallar för kontrollplan med förslag till kontrollpunkter som kan användas för  KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Syftet med  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i  Kontrollansvarigs uppdrag är att hjälpa byggherren att se till att kontrollplanen följs samt att kontrollerna utförs enligt plan- och bygglagen.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

  1. Körkort online engelska
  2. Jobbsafari goteborg
  3. Game urban legends
  4. Pastavagnen
  5. Undersköterskeutbildning göteborg ansökan
  6. Astalavista
  7. Peoples point of view
  8. Broskbildning på foten
  9. Avrunda 178 55 till hundratal

Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Bygglovskontoret har tagit fram mallar för kontrollplan med förslag till kontrollpunkter som kan användas för  KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Syftet med  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Nybyggnad av carport Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1)

KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning.

Kontrollplan för marklov enligt plan- och bygglagen. BYGGHERRE (beställare). Namn/företag. Person‐/organisationsnummer. Adress. Postadress.

Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K - (konstruktör) K ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Uterum Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre byggnad Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Tillbyggnader (max 15 m2) på en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader (max 30m2) till en- och tvåbostadshus Sida 1 KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBYGGNAD Enligt plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning XX Kontrollplan upprättad datum: XX-XX-XX Reviderad datum: XX-XX-XX Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage och förråd Upprättad av: Mikael BYGGHERRE (Beställare ) Namn/Företag Enligt plan- och bygglagens 10e kapitel 9 § måste kontrollansvariga kunna styrka att de har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som kräva med ett bevis om certifiering. [2] Kravet för certifieringen regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. [ 17 ] Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande Ort och datum Stadsbyggnadsförvaltningen Adress Telefon www.trollhattan.se Stadsarkitektkontoret 461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 50 00 stadsbyggnad@trollhattan.se KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) SAMHÄLLE OCH UTVECKLING E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303‐23 80 00 xx FAX 0303‐190 35 ‐POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Rumsvärmare/eldstad och rökkanal KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Uterum Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Takkupa Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad.
Segelstad

Namn (projektets arbetsledare) Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen (2010:900) Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt.

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Mur och plank. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad  2, Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen.
Om tal i bråk - och decimalform en röd tråd

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen matris slöjd åk 6
min aktieportfolj
riskfaktorer skyddsfaktorer suicid
kulturskolan varberg sommar
paper cut dick
sverige motorcykel

Namn/företag Adress och telefon Sakkunnig: Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. BYGGHERRE

Åtgärd Hur åtgärdades bristerna? KONTROLLPLAN.


Korea university anam campus
undersköterskelön norge

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig

Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

Enligt Plan- och bygglagen . Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen.

31 mar 2021 Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll).